Jægerspris Slot, kongelig oldtidsforskning og romersk glas

Jægerspris Slot, kongelig oldtidsforskning og romersk glas

Jægerspris Slot er et slot i Jægerspris i Nordsjælland. Det er bygget i 1300-1400-tallet og som mange andre slotte i Danmark er det blevet ombygget og tilbygget gennem mange hundrede år. De ældste dele er er færdiggjort i 1731.

1679 overgik slottet til kongehuset, hvor det blev indrettet til sommerbolig for Frederik d. 7.

Efter kongens død i 1863 arvede Grevinde Danner slottet og havde det som fast bopæl. Hun oprettede i 1867 et børnehjem i den tidligere kavalerfløj. Knap et halvt år inden sin død, stiftede hun fundatsen Kong Frederik VII's Stiftelse af 30. oktober 1873. Stiftelsen indebar bl.a., at Jægerspris Slot, efter grevindens død, skulle indrettes til børnehjem for fattige og ulykkeligt stillede piger.

I slotsparken kan man se Grevinde Danners marmorkiste, som er placeret i en gravhøj, som er åben i siden.

 

Museet på Jægerspris Slot

I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner dele af slottet for publikum og fungerer som museum. Grevinde Danner ønskede hermed, at stuerne skulle stå som et evigt minde for eftertiden om den folkekære konge.

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris

Medlem af Oldskriftsselskabet

I 1834 blev Frederik d. 7 indvalgt som medlem af Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Oldskriftselskabet havde siden sin start haft forbindelse til kongehuset, og Frederiks fader, kronprins Christian, var selskabets præsident. Med medlemsskabet fik Frederik d. 7 nu fik en levende interesse for arkæologi.

På Jægerspris fandtes et stort antal gravhøje. I alt blev der åbnet 20 gravhøje med hjælp fra soldater og skovarbejdere. Udgravningsteknikken var endnu ikke veludviklet og bestod i at lave søgeskakte ind til højenes midte, hvor gravkammeret og de største genstande formodedes at befinde sig. Udbyttet af disse udgravninger blev bronzesværd, armbånd og ravsmykker, der skulle danne grundlag for Frederik d. 7´s efterhånden store samling af oldsager.

På Jægerspris Slots Museum kan du også se en flot romersk glasskål fra den yngre romerske jernalder. Du kan se mere om det romerske glas her

Tilbage til toppen